korekta językowa

Korekta językowa książki dla Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Listopad 14, 2018

Karol Wojtyła i „Humanae vitae” księdza Pawła S. Gałuszki to najnowsza publikacja Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z serii „Na Ścieżkach Prawdy”. Drobiazgowa korekta końcowa na plikach PDF tej ponad 500-stronicowej książki była dla nas prawdziwym wyzwaniem głównie ze względu na błyskawiczny czas realizacji (10 dni). Prace prowadziły Natalia Dąbrowska i Ewa Szostakowa. Trudny […]