Korespondencja służbowa w praktyce

Jak tworzyć korespondencję służbową w praktyce

korespondencja służbowa w praktyce

Korzci z uczestnictwa w szkoleniu:

 • zapoznanie uczestników zarówno z teorią, jak i z praktyką tworzenia korespondencji służbowej (elektronicznej i tradycyjnej, notatek służbowych),
 • wykształcenie umiejętności sprawnego i poprawnego formułowania treści, zapoznanie z zasadami grzeczności w komunikacji językowej.

W szkoleniu powinni wziąć udział: pracownicy administracyjni oraz te osoby, których częścią pracy jest utrzymywanie korespondencji służbowej.

 

Ogólna tematyka:

 • rodzaje listów służbowych ze względu na cele korespondencji, jak: oferta handlowa, reklamacja, prośba, odmowa, gratulacje, memo writing;
 • różnice między listem a e-mailem oraz zasady ich tworzenia:
 • układ stałych elementów korespondencji (w tym zasady tytułowania i stosowane zwroty grzecznościowe),
 • typografia tekstu (rodzaj czcionki, stosowanie wyróżnień);
 • styl formalnych i nieformalnych listów służbowych;
 • najczęściej popełniane błędy językowe; etykieta korespondencji służbowej.

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych),
 • miejsce szkolenia: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Koszalin,
 • wielkość grupy: do 12 osób,
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Wyślij zapytanie

 

 

 

 

Tworzenie profesjonalnych tekstów użytkowych

Jak tworzyć profesjonalne teksty użytkowe

tworzenie tekstów użytkowych

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia wybranych tekstów użytkowych oraz wykształcenie umiejętności ich sprawnego, poprawnego i skutecznego pisania.

W szkoleniu powinni wziąć udział: wszyscy ci, którzy w swojej pracy muszą w sposób profesjonalny tworzyć teksty użytkowe.

 

 

Ogólna tematyka:

 • rodzaje tekstów użytkowych;
 • zasady pisania i redagowania tekstów;
 • opracowanie edytorsko-typograficzne;
 • styl, grzeczność i elegancja w tekstach użytkowych (ćwiczenia stylistyczne);
 • praktyczne ćwiczenia w tworzeniu wybranych urzędowych tekstów użytkowych (np.: podaniewniosek, reklamacja, skarga, zażalenie, upoważnienie, zaświadczenie, pisma służbowe: notatka służbowa, protokół, sprawozdanie);
 • praktyczne ćwiczenia w tworzeniu tekstów użytkowych przestrzeni elektronicznej (e-mail, post internetowy, SMS); netykieta;
 • praktyczne ćwiczenia w tworzeniu wybranych tekstów okolicznościowych (np.: życzenia, gratulacje, podziękowania, zaproszenia, pozdrowienia, ogłoszenia, listy);
 • zasady tworzenia wybranych tekstów użytkowych związanych ze staraniem się o pracę (np.: podanie o pracę, CV, list motywacyjny, życiorys, referencje, opinia);
 • ostatni retusz, czyli korekta.

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych),
 • miejsce szkolenia: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Koszalin,
 • wielkość grupy: do 12 osób,
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany, kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Wyślij zapytanie

 

Poprawność w komunikacji językowej

Jak się poprawnie komunikować w sytuacjach oficjalnych/służbowych 

poprawność w komunikacji językowej

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: wykształcenie umiejętności poprawnego budowania skutecznych oraz atrakcyjnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 • pracownicy PR,
 • osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientem,
 • pracownicy BOK i sekretariatów,
 • pracownicy działów HR,
 • wszyscy, którym zależy na budowaniu wizerunku (własnego, firmy, instytucji) poprzez dbałość o poprawność, stosowność, skuteczność i atrakcyjność wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Ogólna tematyka:

 • grzeczność językowa i korzyści posługiwania się poprawną polszczyzną;
 • poprawna wymowa; zasady odmiany nazwisk i nazw miejscowych, kłopotliwych rzeczowników oraz prawidła użycia właściwych form czasowników, przymiotników, zaimków i liczebników; omówienie najczęstszych błędów składniowych, frazeologicznych, językowych;
 • ćwiczenia stylistyczne; elementy ortografii i interpunkcji;
 • zapis dat, czasu dnia, skrótów, cytatów, wyliczeń oraz wyrażeń liczbowych;
 • zasady grzeczności w komunikacji językowej.

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych),
 • miejsce szkolenia: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Koszalin,
 • wielkość grupy: do 12 osób,
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany, kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Wyślij zapytanie

 

Zapisz się na szkolenie

Comments are closed.