Copywriting w oświacie – Twój oręż w bitwie o ucznia

szkolenia dla pracowników oświaty Jak skutecznie promować szkołę i budować jej renomę poprzez tekst

Marketing, konkurencyjność, oferta, rynek i wreszcie klient… co to ma wspólnego ze szkołą? Wiele! Szkoła to rodzaj przedsiębiorstwa, które – aby przetrwać czas niżu demograficznego – musi sięgnąć po nowe narzędzia walki o… tak, tak… o klienta. Wciąż ucznia, ale także klienta. Co z tego wynika? Z perspektywy promocji szkoły jeszcze nigdy tak wiele nie zależało od SŁOWA, TEKSTU, INFORMACJI na temat Państwa oferty, a tak naprawdę od sposobu jej sformułowania.

Bez zdolności kreatywnego formułowania perswazyjnych przekazów trudno o marketingowy sukces. Na szczęście z pomocą przychodzi copywriting, czyli umiejętność pisania skutecznych tekstów – doskonałe narzędzie w walce o klienta, czyli… ucznia.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia poznają zasady formułowania unikalnego i skutecznego tekstu marketingowego poprzez stosowanie kluczowych strategii komunikacyjnych. Podczas części warsztatowej wykształcą umiejętność prawidłowego tworzenia komunikatów marketingowych niezbędnych w budowaniu takich rodzajów tekstów promocyjnych, jak informator szkolny, folder promujący ofertę placówki, a także teksty na stronę WWW. Istotnym elementem szkolenia będzie także uwrażliwienie uczestników na zagadnienie poprawności w komunikacji językowej, etykiety korespondencji służbowej i netykiety.

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 • nauczyciele i zespoły robocze odpowiedzialne za promocję szkoły,
 • właściciele przedszkoli,
 • właściciele szkół językowych.

Ogólna tematyka:

 1. Miejsce copywritingu w promocji szkoły,
 2. Lepiej celować, niż strzelać na oślep – klient docelowy / targetowanie.
 3. Szkoła inna niż wszystkie – o unikalności w tekście.
 4. Skuteczne strategie komunikacyjne (zajęcia warsztatowe).
 5. Podstawy NLP (zajęcia warsztatowe).

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych),
 • miejsce szkolenia: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Koszalin,
 • wielkość grupy: do 12 osób,
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany, kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Wyślij zapytanie

Korespondencja służbowa w praktyce

Jak tworzyć korespondencję służbową w praktyce

korespondencja służbowa w praktyce

 

 

 

 

 

 

 

Korzci z uczestnictwa w szkoleniu:

 • zapoznanie uczestników zarówno z teorią, jak i z praktyką tworzenia korespondencji służbowej (elektronicznej i tradycyjnej, notatek służbowych),
 • wykształcenie umiejętności sprawnego i poprawnego formułowania treści, zapoznanie z zasadami grzeczności w komunikacji językowej.

W szkoleniu powinni wziąć udział: pracownicy administracyjni oraz te osoby, których częścią pracy jest utrzymywanie korespondencji służbowej.

Ogólna tematyka:

 • rodzaje listów służbowych ze względu na cele korespondencji, jak: oferta handlowa, reklamacja, prośba, odmowa, gratulacje, memo writing;
 • różnice między listem a e-mailem oraz zasady ich tworzenia:
 • układ stałych elementów korespondencji (w tym zasady tytułowania i stosowane zwroty grzecznościowe),
 • typografia tekstu (rodzaj czcionki, stosowanie wyróżnień);
 • styl formalnych i nieformalnych listów służbowych;
 • najczęściej popełniane błędy językowe; etykieta korespondencji służbowej.

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych),
 • miejsce szkolenia: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Koszalin,
 • wielkość grupy: do 12 osób,
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Wyślij zapytanie

Tworzenie profesjonalnych tekstów użytkowych

Jak tworzyć profesjonalne teksty użytkowe

tworzenie tekstów użytkowych

 

 

 

 

 

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia wybranych tekstów użytkowych oraz wykształcenie umiejętności ich sprawnego, poprawnego i skutecznego pisania.

W szkoleniu powinni wziąć udział: wszyscy ci, którzy w swojej pracy muszą w sposób profesjonalny tworzyć teksty użytkowe.

Ogólna tematyka:

 • rodzaje tekstów użytkowych;
 • zasady pisania i redagowania tekstów;
 • opracowanie edytorsko-typograficzne;
 • styl, grzeczność i elegancja w tekstach użytkowych (ćwiczenia stylistyczne);
 • praktyczne ćwiczenia w tworzeniu wybranych urzędowych tekstów użytkowych (np.: podaniewniosek, reklamacja, skarga, zażalenie, upoważnienie, zaświadczenie, pisma służbowe: notatka służbowa, protokół, sprawozdanie);
 • praktyczne ćwiczenia w tworzeniu tekstów użytkowych przestrzeni elektronicznej (e-mail, post internetowy, SMS); netykieta;
 • praktyczne ćwiczenia w tworzeniu wybranych tekstów okolicznościowych (np.: życzenia, gratulacje, podziękowania, zaproszenia, pozdrowienia, ogłoszenia, listy);
 • zasady tworzenia wybranych tekstów użytkowych związanych ze staraniem się o pracę (np.: podanie o pracę, CV, list motywacyjny, życiorys, referencje, opinia);
 • ostatni retusz, czyli korekta.

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych),
 • miejsce szkolenia: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Koszalin,
 • wielkość grupy: do 12 osób,
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany, kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Wyślij zapytanie

Poprawność w komunikacji językowej

Poprawność w komunikacji językowej

poprawność w komunikacji językowej

 

 

 

 

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: wykształcenie umiejętności poprawnego budowania skutecznych oraz atrakcyjnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 • pracownicy PR,
 • osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientem,
 • pracownicy BOK i sekretariatów,
 • pracownicy działów HR,
 • wszycy, którym zależy na budowaniu wizerunku (własnego, firmy, instytucji) poprzez dbałość o poprawność, stosowność, skuteczność i atrakcyjność wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Ogólna tematyka:

 • grzeczność językowa i korzyści posługiwania się poprawną polszczyzną;
 • poprawna wymowa; zasady odmiany nazwisk i nazw miejscowych, kłopotliwych rzeczowników oraz prawidła użycia właściwych form czasowników, przymiotników, zaimków i liczebników; omówienie najczęstszych błędów składniowych, frazeologicznych, językowych;
 • ćwiczenia stylistyczne; elementy ortografii i interpunkcji;
 • zapis dat, czasu dnia, skrótów, cytatów, wyliczeń oraz wyrażeń liczbowych;
 • zasady grzeczności w komunikacji językowej.

Informacje organizacyjne:

 • czas trwania: 1 dzień (7 h szkoleniowych),
 • miejsce szkolenia: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Koszalin,
 • wielkość grupy: do 12 osób,
 • na życzenie klienta dostosowujemy program szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
 • zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być wykorzystywany, kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Wyślij zapytanie

 

Zapisz się na szkolenie

Comments are closed.