Zespół redakcyjny AR Dobrze Napisane to wyłącznie wykwalifikowani specjaliści praktycy. Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość.

 

Natalia Dąbrowska – redagowanie tekstu, korekta tekstu, pisanie artykułów prasowych i branżowych, tworzenie treści stron i serwisów WWW; ponadto szkoleniowiec z zakresu szeroko rozumianej kultury języka i tworzenia skutecznych tekstów użytkowych; koordynator tłumaczeń językowych; właściciel firmy.

Czytaj więcej

Wykształcenie:

Certyfikat ukończenia Akademii Menadżera w ramach Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2013, Profi Biznes Group Szczecin).

Absolwentka językoznawczych studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2008-2012).

Magister filologii polskiej, specjalność: dziennikarstwo; sztuki wizualne i audiowizualne, absolwentka Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2004).

Doświadczenie zawodowe:

2007-2012 – redagowanie i korekta tekstów naukowych, publikacji książkowych i prasowych; pisanie artykułów tematycznych i marketingowych dla ogólnopolskich serwisów informacyjnych i branżowych, współpraca z ogólnopolskimi portalami edukacyjnymi w charakterze redaktora merytorycznego (język polski) na każdym poziomie kształcenia;

2008-2011 – prowadzenie na Wydziale Humanistycznym US w ramach studiów doktoranckich zajęć z ortografii i interpunkcji polskiej, stylistyki i kultury języka polskiego, budowy i typografii tekstów użytkowych i dziennikarskich;

2006-2011 – dziennikarz Polskiego Radia Szczecin;

2005-2008 – nauczyciel polonista w szkole podstawowej i średniej;

2003-2006 – reporter koszalińskiego Radia „Północ”.

 

Współpraca:

Ewa Szostakowa – korekta językowa
Jagoda Malinowska – redagowanie i pisanie tekstów
Klaudia Misztoft – copywriting i social media
Agnieszka Korzeniewska – projekty graficzne, skład DTP
Kinga Złamaniec-Wiśniewska – projekty graficzne

 

Comments are closed.